Nature    Cats     Paris     House     Oven     Pool table
Texter:

  2009-03-04      |         Nick Belmon

Vänstern/ högern: samma spelregler, samma plan

Som det ser ut finns det ingen radikal skillnad mellan vänstern och kapitalismen, när det gäller visioner.

Baserad på den marknadsbaserade ekonomin är båda fasta vid kortsiktiga bekymmer och enbart kalkylbaserade faktorer som produktion, konsumtion, arbete, arbetslöshet, BNP, valseger, löner, m.m.

Vänstern var inledningsvis en hopp om framtid, baserad på mänskliga drömmar och visioner, där frihet, rättvisa och förnuft var grunden till all tanke och handling. Då var vänstern en inspiration för mänskligheten att drömma och söka sig till en bättre värld med helt andra förutsättningar.

Men nu är skillnaden mellan vänstern och högern, till största delen, procentskillnader. Högern säger 65%, medan vänster säger 80% o.s.v. Båda talar om full sysselsättning, välfärd, högre och högre levnadsstandard. Dock ingen framtid som sträcker sig över en eller två mandatperiod(er).

Saab-affären är ett exempel . Både vänsterpartiet och socialdemokraterna propagerar, desperat, om att spruta bidrag in i den döende industrin för att, utifrån en populistisk politik, rädda några arbetstillfällen. Här finns det inga långsiktiga visioner.

Vänstern verkar ha totalt glömt bort att kapitalismen har den inneboende tendensen att ständigt öka mervärdet och för den skull behöver den öka hänsynslöst maskineriets takt, genom att skapa och expandera orimliga behov hos medborgaren (konsumenten), tills hela planeten kollapsar.

Detta blir, i sin tur, en kultur som fostrar individer till slaviska konsumenter som ser meningen med livet genom att skaffa sig en status i samhället genom att äga mer och identifiera sig med dem.

Kapitalismen kan i princip inte förstå sig på visioner och framtid. Det enda som gäller är en kalkyl av den aktuella investeringen, produktionen, försäljningen och en eventuell mervärde från den aktuella investeringen. Inte mer!

Marx sa en dag att så länge man producerar och konsumerar då är man i tvångets händer. Då är man slav. Då kan friheten inte betyda någonting. En individ kan vara fri då hon kan få rum för sitt unika tänkande, sin unika handling och drömmar. För den skull behöver man tränga ner, så mycket det går, de materiella behoven till en nödvändigt, vettigt nivå för att kunna få tid och kraft till det personliga. “Ökandebehovet” bör läggas i meningssammanhang, konst, litteratur, filosofi, inte prylar!

Materiella behoven är alltid begränsade . Det är behovet av ett ständigt ökat mervärde som nu sätter “gränser” på vår konsumtion.

Individen behöver återhämta sig från denna onda cirkel.

Denna utveckling är inte hållbar! Planeten har varken plats eller resurs för den giriga, utplånande parasit som håller på att expandera sig och kväva hela det ekologiska systemet.
Förnuft är begravt, vision är glömd,

Leve förnuft, leve vision!


nick@belmon.info