Nature    Cats     Paris     House     Oven     Pool table
Texter:

  2009-05-07      |         Nick Belmon

Djurförsök

Till svar på ett bedjande i ett brev till EU-parlamentarikerna att använda sin röst för att inskränka djurförtrycket, i en tid då djurförsök trappas upp till en allt större utsträckning, försäkrar Gabriel Zsiga, moderat EU-parlamentariker, att hans parti vill ställa hårdare krav på djurförsök.

Följande är mitt svar som samtidigt kan riktas till allmänheten som öppet brev.

Det låter lovande att säga att genom djurförsök kan många liv räddas och mycket lidanden lindras, men frågan är: på vilkas bekostnad?

Varför måste andra kännande individer, som kan uppleva smärta, glädje, kärlek och hat, betala för vårt välmående, bl.a. i form av att utsättas för medicinska experiment? Eftersom vi är värdigare? Starkare? Smartare? Guds favoriter?

Faktum är att det enbart är 25% av all djurförsök som är tillämpbar för människan, av den enkla anledningen att en mus inte är en liten människa! Djurens fysiologi har helt andra förutsättningar. Det är nämnvärt att påpeka att djurförsök i medicinska syften är en relativt liten del av det hela och för det mesta har djurförsök använts i kommersiella syften. Djurförsök har under senaste århundradet blivit ett “varumärke” där konkurrerande företag vill vinna särställning på marknaden för sina konsumtionsvaror.

Ett ”argument” som vill rättfärdiga djurförsök är att utan djurförsök är det omöjligt att få svar på en del medicinska frågor.

Jag undrar hur man har kommit fram till det? Har man hunnit testa alla möjliga utvägar för ”alternativa metoder”, utan djurförsök? Finns det någon som besitter all kunskap om detta, även i framtiden? En mycket intressant fråga är i vilken utsträckning har man lagt resurser på ”alternativa metoder”? Jag ställde denna fråga till Astra, en läkemedelföretag, för två år sedan och fortfarande väntar på svar. Men en sak är givet; i dagsläget finns det inte några stater, företag eller resursinnehavare, som stöder “alternativa metoder”. Men tack vare insatser från sympatiska individer och grupper, har man kommit ganska långt att ta fram alternativa metoder. (Djurens rätt har en länk om alternativa metoder på sin hemsida.)

Utifrån den rådande kalkylerande filosofi, som motiverar att “ett djurförsök kan rädda många liv”, så skulle jag gå ännu längre och föreslå experiment på människor. Eftersom resultatet skulle då vara till hundra procent tillförlitligt. En “experimenterad” människa kan rädda miljoner andra människors liv!

Man gör djurförsök eftersom det är billigt och de utsatta klagar inte.

Jag misstänker att det hela utgår ifrån grundtanken att “makt är rätt”, har du makt så har du rätt, och att det är “det egna jaget“, “den egna rasen“, “den egna arten” … har ett genuint värde.

Den mänskliga sanningen som säger “människan är i centrum” är inget vetenskapligt eller filosofiskt argument, utan en biologisk reflex. Även en åsna kan uppfatta sig vara i centrum i denna universum.

Behovet av att modernisera läkarkonsten, genom att satsa på ”alternativa metoder”, speciellt hos djuren, är som störst. Etiken kräver detta.

Ambitionen finns?
Vad är demokratins svar till detta?

Djurförtryck, vid sidan om alla andra typer av förtryck, är den mörka sidan av den mänskliga historien. Människan har däremot den potentialen att använda sin makt och styrka för att främja harmonin, harmoni med andra människor, harmoni med djuren och övriga naturen.

Det är fullt möjligt att överleva och bygga upp den mänskliga civilisation, utan förtryck och våld.


nick@belmon.info