Nature    Cats     Paris     House     Oven     Pool table
Texter:

  2009-08-31      |         Nick Belmon

Socialdarwinismens hållbarhet

Socialdarwinism som en social evolutionsteori har väckt starka känslor från olika intellektuella håll. Grunden för all motstånd mot denna teori verkar vara förankrad mest i motståndarnas värdesystem: så bör det inte vara. Det är därför inte överraskande att “de högt stående” i samhälleliga sammanhang gynnar iden och de utsatta avstår från den. Ett talande exempel är marknadsliberalismen, som under senaste tiden återvunnit en särställning i den globala samhällsstrukturen. Teorin bygger på den ekonomiska friheten, eller enligt Adam Smith “osynliga händer”. Enligt detta bör marknadskrafterna inte störas av reglerande statliga ingripanden eller etiska principer.

Faktum är att allt i mänskligt perspektiv präglas av “den mänskliga faktorn”, d.v.s. människors känslor, förväntningar och förhoppningar, så långt att begreppen objektiv/subjektiv blir så djupt sammanvävda att vi, många gånger, inte kan dra skarpa gränser mellan dem. Människor under långa perioder uppfattade att jorden var centrum till världsalltet och att solen rörde sig runt jorden, vilket i hög grad var inspirerad av religiösa övertygelser.
Men i modern tid har vi inte gjort oss av med övertygelser. Därför blir vår uppfattning av sanning, eller den objektiva verkligheten, lika kontroversiell som det alltid har varit. Det beror helt enkelt vem som formulerar den.

Om vi nu tar upp frågan om socialdarwinismens pålitlighet ytterligare en gång, med den skillnaden att den här gången försöka minimera värdesystemets påverkan och koncentrera oss istället på det verkliga i historiskt perspektiv, kommer vi kanske på några nya slutsatser.
Har det inte varit fallet att världen har styrts av de starka, som satte alla andra under sig? Det kan bli svårt att ifrågasätta detta. Marx talade en gång om människas förhistoria när han ville beskriva utsugningen av de svaga och det utbredda barbariet under historiens klassamhällen. Religiösa övertygelser har alltid uppmanat folk på en mobilisering inför den yttersta dagen, bort ifrån dagens orättvisor.
Med en kort formulering kan man säga att makten talar sitt tydliga språk. Makthavare har varken varit benägen att bortse från sina privilegier genom eget initiativ eller varit lyhörd för varje diskussion eller resonemang av ifrågasättande karaktär. Snarare hittar man mängder av exempel som visar hur makthavare har präglat även samhällets värderingar, den rådande kulturen, moralen, etiken, kort sagt rader av principer som reproducerat den rådande ordningen.

Att vara objektiv och bortse från sin rätt, enligt eget mått, kan det innebära att gräva sitt eget grav. När en makthavare avstår från sin maktutövning då kommer han inte att existera som makthavare längre. Den objektiva sanningen är därför makthavarens sanning under ett givet historiskt skede.

Ju mer människan utvecklade sin förmåga till anpassning till sin omgivning, desto mer tyglade hon andra arter av jordens invånare, djuren, bestämde över deras öden och definierade deras “rättigheter”, efter eget behag. Djuren har aldrig erkänts som självständiga varelser med egen vilja och eget liv, snarare som värdelösa ting för alla möjliga typer av utsugning i diverse användningsområden. Begreppet rätt för djuren har definierats därför som rätten att dödas med mindre smärta, tvångfödas och leva i fångenskap på ett humant sätt, förflyttas till slakterier i kortare sträckor, m.m. Djuren har annars inga rättigheter bortom det mänskliga imperiet. Deras smärta klassas inte som smärta, eftersom det inte är mänsklig smärta.

Den mänskliga rasen, och alla individer som deltar i utsugningen av de svaga grupperna här på jorden är därför medvetna socialdarwinister, vare sig de erkänner det eller inte.

Socialdarwinismen är, ur denna synvinkel, den mest förankrade övertygelsen i mänsklig historia, oavsett religion eller ideologi. Socialdarwinismen är grunden till alla etablerade ideologier.

Sett från historiskt perspektiv är socialdarwinism och den biologiska darwinismen olika sidor av samma fenomen.


nick@belmon.info