Nature    Cats     Paris     House     Oven     Pool table
Texter:

  2010-02-16      |         Nick Belmon

Utveckling

Människan har lyckats överleva stora dramatiska förändringar på jorden, vilket i sin tur har utvecklat hennes anpassningsförmåga.

Själva överlevnaden “till varje pris” har alltid varit den mest grundläggande motivet/ egenskapen för all mänskligt beteende. I takt med att människan utvecklades mentalt, skapade hon kultur, konst och kunskaperna, allt för att försäkra sig om sin överlevnad. Inte minst föddes filosofin för att ge överlevnaden en mening.

Denna växande förmåga skapade även egenskaper som stolthet och överlägsenhet. I den ständiga jämförelsen med andra djurarter omkring sig började människan uppfatta sig som centrum. Solen fanns till för att ge människan värme. Djuren fanns till för att plöja hennes mark. Naturen fanns för att ge henne föda och allt annat hon ville. I följd kom gudar och senare Gud, som människans avbild, för att ge henne den legitimitet hon behövde.

Utnyttjande
Överlevnadsinstinkten skapade ett centralt begrepp i mänsklig medvetande: utnyttjande. Utnyttjandet av naturen, utnyttjandet av alla andra djurarter, utnyttjandet av andra människor. Med detta förklaras här den mänskliga historiens väsen.

Gränsdragningen i utnyttjandelogiken är subjektivt, d.v.s. varierar beroende på utnyttjaren och den givna situationen. Filosofin förvandlades till konst, konsten att förfina utnyttjandet.

Etik
Etiken är en överenskommelse mellan utnyttjare för att skapa en grundläggande allmän trygghet i det mänskliga samhället. Men etiken definieras på olika sätt i en kaotisk utnyttjarvärld. Det som återställer en viss balans i själva kaoset är makt.

Makt
Den avgörande faktorn i utnyttjandemekanismen är makt och maktbalans. Makten sätter gränser för själva utnyttjandet och etiken. Du får utnyttja alla andra och allt annat under förutsättningen att du har makten och medlet.

Medel
Medlet gestaltade sig som tekniken. Människan har utvecklat tekniken nästan oavbrutet, så långt att människan fann sin privilegierade plats på jorden som den tekniska djuren.

Tekniken är förkroppsligad i maskinen. Människan skapade maskinen som en avbild av henne själv. Maskinen skapade och utvecklade, i sin tur en ny egenskap i människan: rationalitet. Människan fortsatte sin eviga färd mot rationalismen. Moderna filosofier avspeglar detta på ett rationellt sätt.

Den mänskliga fullkomligheten kan vara synonym med det humana maskineriet.

Sagan om människan och hennes utveckling är historien om maskinen.

Utvecklingen av maskinen fortsätter tills allt utnyttjebar tar slut.
Då slutar maskinen att existera.
Då når den mänskliga historien sitt slut.
Då upphör utvecklingen.


nick@belmon.info